18 mei 2018

Karst Mosselaar kwam om het leven toen hij overstak

18 mei 2018 0
De  42-jarige K. Mosselaar uit  Hoogkerk is gisteravond op slag gedood, toen hij op zijn fiets de rijksweg Groningen-Leeuwarden overstak. Hij werd verpletterend tussen twee elkaar tegemoetkomende auto's. De inzittenden van de beide wagens liepen verwondingen op.

Het ongeluk van Karst Mosselaar gebeurde op 11 april 1962. Karst was een zoon van Rienk Mosselaar (1881 -1956) en Trientje Hut (1879 - 1966). Hij was arbeider en ongehuwd.
---------------------------------------------------------------------------
Karst en ik hebben met Jan Fokkes Fokkema (1794 - 1870) dezelfde voorvader.

08 mei 2018

Jan Vink overleed door een trap van een paard

08 mei 2018 0
Nieuwsblad van het Noorden 05-05-1937
Door een paard getrapt.
Arbeider ernstig gewond.

Hedenmorgen werd de arbeider J. Vink, werkzaam bij den landarbeider H. Feitsma te Oldehove, tijdens het reinigen van den stal door een trap van een paard getroffen en ernstig gewond. Op advies van dokter Van Kappen is hij onmiddellijk naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen vervoerd. Er is geen direct levensgevaar.

Een paar dagen later, in de Nieuwsblad van het Noorden van 11 mei 1937, blijkt hij echter toch te zijn overleden.
Aan de gevolgen overleden.
In het Academisch Ziekenhuis is overleden de heer J.Vink, uit Oldehove, die de  vorige week een trap van een paard had gekregen en daarbij ernstig was gewond.

Jan Vink is geboren op 18-05-1893 in Oldehove.  Jan trouwde, 19 jaar oud, op 17-08-1912 in Ezinge met Jantje van Dijk, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 20-05-1889 in Ezinge, dochter van Albert van Dijk en Geertje Jakobs.

Via onze voorouders Harm Harms van Dijk en Geeske Arends zijn Jantje en ik verwant.

05 mei 2018

De bevrijding van Alkmaar in 1945

05 mei 2018 0
Vandaag is het Bevrijdingsdag. Op deze dag vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland en de Japanse bezetting in toenmalig Nederlands-Indië in 1945.

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft een aantal filmpjes online staan over de bevrijding van Alkmaar. Deze hieronder duurt ruim een uur. Te zien zijn beelden van de machtswisseling in 1945, de dropping van voeding in de meidagen, de feestelijkheden, de komst van de Canadezen, de terugkeer van burgemeester Kinschot, het vertrek van de Duitsers en de heropening van de Kaasmarkt.

04 mei 2018

Dodenherdenking

04 mei 2018 0
Vanavond herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties." (bron)

In mijn onderzoek ben ik verschillende familieleden tegengekomen die in de Tweede Wereldoorlog en in voormalig Nederlands-Indië om het leven zijn gekomen. Door hun naam te noemen worden ze nooit vergeten.

Mozes Bosman                                                 1901 - 1944
Christiaan Martinus Dekker                             1911 - 1942
Mattheus Nicolaas Dekker                               1908 - 1940
Francina Cornelia van Dijk-van der Ven         1908 - 1943
Willem van Dijken                                           1907 - 1945

Hugo Dijkstra                                                   1925 - 1949
Gerhard Bernhard Jozef Fontein                      1928 - 1944
Johannes Antonius Fontein                              1930 - 1944
Willem Glas                                                      1900 - 1945

Theodorus de Graaf                                          1922 - 1944
Jacobus Jan Hollander                                      1914 - 1945
Zake Katsma                                                     1903 - 1943
Leo George Fransiscus Knuist                          1903 - 1945

Pieter Herman Hendrikus Parmet                     1927 - 1949
Reinder Klaas van der Ploeg                             1913 - 1945
Pieter Harm Postema                                         1912 - 1940
Jakob Pot                                                           1919 - 1940

Willem Berend Rink                                          1908 - 1942
Simon Petrus Schouten                                      1912 - 1940
Samuel Silas                                                       1905 - 1944
Siewert Snijder                                                   1904 - 1945

Roelf Kornelis Stoit                                            1890 - 1945
Jaap Stuijfbergen                                                1930 - 1948
Leo Stuijfbergen                                                 1920 - 1945
Auke Veenstra                                                     1904 - 1943

Ailko de Vries                                                     1918 - 1944
Sipko de Vries                                                     1893 - 1943
Eiko Werkman                                                     1901 - 1945
Saartje Goedhart - de Winter                               1898 - 1944

Wolter Wolters                                                      1893 - 1942

26 april 2018

Everdina Catharina Maria Wolters trouwde met twee broers

26 april 2018 0
Everdina Catharina Maria Wolters wordt geboren op 12-04-1893 in Amsterdam, dochter van Antonie Johannes Wolters en zijn tweede vrouw Sientje Westerhof.

Everdina trouwt op 18-jarige leeftijd met de een jaar oudere Pieter Andries de Hoog, ook geboren in Amsterdam en een werkman.

Twee kinderen worden uit het huwelijk geboren:

- Siertje, geboren in 1912.
- Pieter Andries, geboren in 1915.

Zo'n vijf maanden na de geboorte van Pieter Andrieas overlijdt vader Pieter Andries, slechts 23 jaar jong.
Huwelijksakte Everdina en Jan
Twee jaar later hertrouwt Everdina met Jan de Hoog, geboren in 1895, glazenwasser van beroep, en broer van Pieter Andreas. Samen krijgen ze nog twee dochters en een zoon. Everdina overlijdt in 1936, 43 jaar jong.

In oktober 1945 hertrouwt Jan met Gijsbertha Schweinsbergen. Hij overlijdt in  1960.
---------------------------------------------------------
Everdina en ik hebben met het echtpaar Jacob Wolters en Johanna Bekkers dezelfde voorouders.

21 april 2018

Jannetje Besteman werd ter dood veroordeeld

21 april 2018 0
Johanna, ook wel Jannetje, Besteman wordt gedoopt in Alkmaar op 30 juni 1799 als dochter van Joannes Besteman en Maria Abrams. Op 25 juni 1820 trouwt Jannetje met Willem Melker. Het jaar daarvoor was Catharina, de zus van Jannetje, getrouwd met Pieter Melker, broer van Willem. Uit het huwelijk van Jannetje en Willem worden geen kinderen geboren. In 1831 overlijdt Willem, 33 jaar jong.

In De avondbode van 19-02-1839 staat er in het rechtbankverslag ook iets over de persoon Jannetje.
Maartje Waardijk, getrouwd met C. Floris, ontdekte op 11 oktober 1838 dat er brand was in de Graaf van Egmond, het huis van Jannetje aan de Heul in Alkmaar. Ze klopte aan bij het huis van Jannetje, maar er werd niet opengedaan. Er werd brand geroepen waardoor de buren wakker werden. (Het gebeurde in de avond)

Een aantal mannen drongen het brandende huis binnen om proberen de brand te blussen met gevaar voor eigen leven. Opvallend was dat alle deuren in het huis gesloten waren.

In 1837 had Jannetje het perceel verhuurd aan de heer Geenhuizen. Nadat hij de som van 91 gulden voor een jaar had betaald, ontstonden er ruzies waarbij Jannetje het niet schuwde om dreigementen te uiten. Ze weigerde het huis ook te leveren aan Geenhuizen. Hij mocht, totdat hij een andere woning had, in een kamertje in het huis van Jannetje verblijven.Wel had zij de deur van de kamer die met de rest van het huis in verbinding stond dichtgespijkerd. Wel kon hij via de andere deur naar buiten.
Over Jannetjes gedrag voor en tijdens de brand

Jannetje werd schuldig verklaard aan moedwillige brandstichting en ter dood veroordeeld, uit te voeren aan een paal, binnen de stad Alkmaar. Overigens was de laatste terechtstelling in Alkmaar in 1816.  
 Groninger courant 22-02-1839
De avondbode april 1839
Tot een uitvoering van de straf komt het niet. Volgens de volkstelling van 1840 zit  Jannetje in de vrouwengevangenis in Gouda. Daar overlijdt zij ook in oktober van dat jaar.
 --------------------------------------------
 De man van Jannetje, Willem, is een broer van mijn voormoeder Aafje.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Pocket | ►